Digital media

Social media, branding and digital marketing.

Bild på Anna Johansson

Anna Johansson
Projektkoordinator Digitala medier
E-mail: anna.62.johansson@malmo.se
Phone: +46 (0)708-115917

Bild på Kajsa Kidman

Kajsa Kidman
Projektkoordinator Digitala medier
E-mail: kajsa.kidman@malmo.se
Phone: +46 (0)709-704280

Bild på Fredrik Wallin

Fredrik Wallin
Project manager Digital media
E-mail: fredrik.wallin@malmo.se
Phone: +46 (0)734-041685

Bild på Fredrik Wallin

Fredrik Johansson
Project manager Visual communication
E-mail: fredrik.johansson8@malmo.se
Phone: +46 (0)734-324898