TripAdvisor

Botanisera bland Malmös aktiviteter.

TripAdvisor är en av de absolut största digitala plattformarna för resande i världen. Här finns i stort alla aktiviteter i Malmös utbud representerade och vi på Malmö turism har nära kontakt med företagen i staden för att öka vår digitala närvaro.

På TripAdvisor får du snabbt en överblick av de aktiviteter som erbjuds i Malmö och kan enkelt boka tider och platser.