Destinationssamverkan

Tillsammans gör vi Malmö till en av Europas mest besöksvärda destinationer.

Destinationssamverkan Malmö AB är ett bolag med en styrelse sammansatt av representanter från näringslivet och staden. Bolaget ägs till 30 % av Malmö stad och 70 % av det privata näringslivet. Våra medlemmar är bland annat hotell, mötesanläggningar, restauranger, besöksmål, PCOs, DMCs, kulturarrangörer, transportörer, nöjesarrangörer, föreningar och nätverk.

Innehåll

Är du nyfiken på att veta mer om Destinationssamverkan?
Kontakta mig
: