Om DSM

Så jobbar Destinationssamverkan.

Besöksnäringen har länge varit en av de snabbast växande branscherna i Sverige.
En jobbskapare och en tillväxtbransch med stor potential, inte minst för södra Sveriges nav och inkörsport, Malmö.

Just nu befinner vi oss mitt uppe i en global pandemi som har ändrat spelreglerna för stora delar av näringslivet och inte minst för alla oss som är verksamma i besöksnäringen. Nya spelregler betyder nya prioriteringar, och på Malmö Turism har vi ställt om vårt arbetssätt för att kunna vara ett stöd för Malmös besöksnäring både under och efter krisen. Lokalt resande och en ökad medvetenhet kommer sannolikt att prägla morgondagens turism och vår besöksnäring lokalt i Malmö.

Malmö har goda förutsättningar. Vi är innovativa och nyskapande. Vi har småstadens avslappnade närhet, kombinerat med storstadens kulturella och sociala mångfald. Vi har fina anläggningar, påkostade evenemang och en vacker stadskärna. Vi ligger ett stenkast både från Skånes vackra natur och från det kontinentala Europa.

För att Malmö ska kunna ta sig igenom krisen och utveckla nya och kreativa sätt att motta besökare krävs samarbete och visioner. Nationella och internationella erfarenheter visar att en framgångsrik destinationsutveckling förutsätter kontinuerlig och långsiktig samverkan mellan det offentliga och det privata. Även om dessa två sektorer har olika roller inbördes har båda ett starkt intresse av att destinationen Malmös attraktionskraft och synlighet ökar.

Destinationssamverkans Malmös referensgrupper anpassas för att bättre spegla Malmö Turisms nya organisation. Den ena referensgruppen fokuserar på marknadsföring och analys och den andra på värvningsaktiviteter samt att erbjuda ett gott värdskap till stadens besökare.

Medarbetarna på Malmö Turism, som är en del av Malmö Stads Näringslivsavdelning, fungerar som bolagets operativa personal. Varje affärsområde sköts i tätt samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från Destinationssamverkan, samt Malmös medlemmar från det privata näringslivet. Referensgruppernas medlemmar hjälper till med sin expertis och erfarenhet till att styra arbetet med destinationsutvecklingen i rätt riktning och ser till att arbetet alltid har en direkt koppling till näringslivets behov och förutsättningar

De huvudsakliga uppgifterna är nationella och internationella kampanjer, samarbeten med researrangörer, pressbearbetning & influencerbesök, synlighet i digitala kanaler, marknadsföring av Malmö på mässor och workshops, kundbesök & kundevent, visningsresor, värvning av nya möten och evenemang, utveckling av befintliga möten och evenemang samt optimering av effekterna av möten och evenemang.

Medlemsnyttan ger möjlighet att påverka aktiviteter och fördelning av budget, medlemsaktiviteter, nätverk, kompetensutveckling, gemensamma marknadsföringsaktiviteter, bidra till Malmös attraktivitet och utveckling, samt närhet till Malmö Stads organisation och politik.