Destinationsvarumärket

Vårt varumärke stärker attraktiviteten och gynnar affärerna.

På våra varumärkessidor finns material du kan använda för att göra det så enkelt som möjligt att prata om Malmö. Här samlar vi bilder och filmklipp, texter, presentationer och en grafisk manual.

Innehåll

Vi vill att det ska vara inspirerande och enkelt för alla att kommunicera Malmös destinationsvarumärke. Därför har vi tagit fram ett riktlinjesdokument som ger en tydlig övergripande riktning och som olika aktörer sedan kan använda sig av i respektive aktiviteter:

Riktlinjer för Malmös destinationsvarumärke (pdf, 21 MB) (PDF)

Som Malmöverksam är du en del av en större helhet. Både det enskilda företaget och Malmö som plats gynnas av att alla drar åt samma håll och tydliggör Malmöprofilen i kommunikation, innehåll och profilering.

Vårt mål är att fortsätta utveckla vår stad till en av Europas mest besöksvärda destinationer. För att lyckas med det är det viktigt att vi tillsammans kommunicerar en tydlig bild av upplevelsen Malmö.

Har du frågor om Malmös destinationsvarumärke?
Kontakta mig
:

aefg

Fredrik Johansson
Projektledare Visuell kommunikation
fredrik.johansson8@malmo.se
Mobil: +46 (0)734-324898