Gröna möten

En hållbar stad tjänar alla på.

Malmö strävar ständigt mot att bli en mer hållbar besöksdestination. Därför är FN:s globala hållbarhetsmål våra mål. För bästa möjliga miljöarbete har Malmö omfattande samarbeten och utbyten med andra städer, framför allt i Europa. Att dra nytta av andras erfarenheter och lösningar tar oss hela tiden framåt. Men det är även viktigt att skapa en dialog med malmöborna själva, näringslivet, högskola och universitet för att miljöarbetet ska effektiviseras och utvecklas.

Vi agerar lokalt och bidrar globalt, allt för en bättre framtid. Just nu läggs mest resurser inom hållbar energi, industri, inköp och byggande. Varje minskat utsläpp är en seger.

  • Minst 80 % av hotellen i Malmö stad är miljömärkta eller miljöcertifierade.
  • Vi hjälper er gärna att samarbeta med lokala aktörer.
  • Malmö har ett stort utbud när det gäller närodlat, ekologiska, vegetariska och veganska restauranger. Man kan faktiskt kalla Malmö en riktig matstad.

För att underlätta att hålla koll på hållbarhet har vi tagit fram en checklista att utgå ifrån: