Hållbarhet

Vi vill göra skillnad.

Vi vill bidra till att skapa en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar destination. För oss är hållbarhet en integrerad och central del av utvecklingen av Malmö som destination och besöksmål.

Hållbarhetspolicy

Vi har principer inom integrering, integritet, förvaltarskap och transparens som vi värderar högt inom organisationen. Med detta menas att vi ska leva som vi lär, genom att:

 • arbeta förebyggande med ständig förbättring
 • ha målsatta fokusområden inom kommunikation, beslutsprocesser och personalutveckling kopplat till hållbarhet
 • kommunicera hållbarhetsarbetet via kunskapshöjande seminarier och nätverksträffar för oss och för besöksnäringens aktörer för att öka förståelse och engagemang
 • följa gällande lagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser
 • göra hållbara val och i första hand välja närproducerat, ekologiskt, miljömärkt och fair trade
 • bidra till ett socialt och ekonomiskt hållbart samhälle genom att arbeta för att besöksnäringen i Malmö ska växa
 • arbeta med att utbilda Malmö Turisms medarbetare för att säkerställa en god hållbarhetsprestanda
 • dela med oss av vår kunskap och våra erfarenheter till alla intressenter så att de ska göra klimatsmarta val
 • arbeta utifrån globala index för mötesdestinationer för att hållbart utveckla Malmö som mötesdestination och benchmarka mot andra destinationer
 • verka förvaltningsövergripande och påverka där vi kan för att satsningar som görs i Malmö beaktar besöksnäringen
 • samverka och stötta andra organisationer och arrangörer för att utveckla hållbara mötes-och evenemangsstäder