Entré Friisgatan 15 B

Kulturhuset Mazetti

Kulturhuset Mazetti är en före detta chokladfabrik som idag rymmer en unik blandning av kommunala och fristående kulturverksamheter.

Här arbetar cirka 150 personer varav hälften inom kommunal verksamhet för Malmö stad. I huset bedrivs omfattande kulturutbildningar både för barn och vuxna: bland annat inom serieteckning, musik, mode, teater, konst med mera. Det finns även fotogalleri, restaurang samt ett antal scener för scenkonst riktade både till barn och vuxna. I Kulturhuset Mazetti finns dessutom Seriefrämjandet och Sveriges enda utbildningar inom serieteckning, en omfattande serieproduktion samt södra Sveriges resurscentrum för modern dans och teater.

Verksamheterna i Kulturhuset Mazetti

Verksamheterna presenteras i bokstavsordning.

Centrum för dramatik Syd

Organisationen består av yrkesverksamma manusförfattare, dramatiker och översättare av dramatik som skriver manus för scen, film, tv, radio, webb och nya medier. Centrum för dramatik Syd förmedlar uppdrag samt konstnärliga och arbetsskapande insatser, bl.a. inom skolan, arbetar med att sprida dramatik till barn och unga genom ex. läsfrämjande insatser och projekt samt med att stärka den samtida dramatikens ställning.

  • Adress: Bergsgatan 29, vån. 2
  • Hemsida

Danscentrum Syd

Organisation med över 90 medlemmar som är professionella, frilansande dansare, koreografer och danspedagoger. Danscentrum Syds uppgift är att tillgodose frilansdansares behov: daglig tillgång till träning, dansstudior och förmedling.

Fotogalleriet Format

Galleri för dokumentär- och konstfoto.

  • Friisgatan 15B, entréplan vänster
  • Hemsida

Inkonst

Inkonst är en kulturscen i Malmö för scenkonst, livemusik, klubbar, litteratur, film, samtal och andra konstyttringar. Vi fångar upp nyskapande och samtida kultur och erbjuder en kreativ mötesplats för konstnärer och kulturskapare.

Inter Arts Center

Mötesplats för personal och studerande vid Konst-, Musik- och Teaterhögskolorna. Bedriver experimentell forskning och utvecklingsarbete. Även publika lokaler för bildkonst, musik och teater.

Kilowattskolan

Kilowattskolan är en liten grundskola för elever i åk 4, 5, 6, 7, 8 och 9.

Kreativt Lärcentrum

Kreativt Lärcentrum är ett kreativt återanvändningscentrum för barn och pedagoger med tyngdpunkten på kreativitet, kompetensutveckling och ett miljövänligt förhållningssätt. Kreativt Lärcentrum är en del av Förskoleförvaltningen.

  • Friisgatan 15B, vån 1 Lagret
  • Hemsida

Kulturhus & mötesplatser

Kulturhus & mötesplatser är en avdelning inom kulturförvaltningen som samlar Sommarscen Malmö inklusive Nordisk Panorama filmfestival, barnkultur inklusive Kultursommar samt aktivitetshusen. Avdelningen har även personal som samordnar utveckling och evenemang.

Sommarscen Malmö

Sommarscen Malmö presenterar varje sommar drygt 200 föreställningar med fri entré under bar himmel runtom i Malmö för både barn, unga och vuxna. Sommarscen är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad.

Barnkulturenheten

Barnkulturenheten låter Malmös barn och unga ta del av kultur och konstnärliga aktiviteter under skoltid, och är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad. Inom enheten finns en pedagoggrupp med kompetens inom drama, film och rytmik. Barnkulturenheten ansvarar även för kultur- och naturbussarna.

  • Friisgatan 15B, vån 1 höger och vån 5
  • Hemsida

Aktivitetshus

Enheten samlar ett antal aktivitetshus runt om i Malmö. Mötesplatserna kännetecknas av en hög delaktighetsnivå samt brukarinflytande då Malmöbor är med och utformar verksamhet som svarar på deras önskemål och behov.

Kulturstråket

Kulturstråket är en del av kulturförvaltningen och syftar till att binda samman befintliga och nya mötesplatser för Malmöborna och stadens besökare. Administrationen för Kulturstråket sitter i Mazetti.

Malmö Kulturskola

Malmö Kulturskola bedriver undervisning i en mängd olika kulturformer för alla i åldern 7-19 år. Kulturskolan är en del av kulturförvaltningen i Malmö stad.

PlockePinn

Restaurang med lunchservering, smårätter, middag och dryck.

Riksteatern Skåne

Riksteatern Skåne arbetar utifrån målet att främja och utveckla scenkonsten i Skåne, såväl inom skolan som den offentliga scenkonsten.

Seriefrämjandet

Seriefrämjandet ger ut böcker med serier, ger ut tidskriften Bild & Bubbla, arrangerar lokala arrangemang i Malmö, ger ut böcker om och med serier med mera.

Serieskolan / Kvarnby Folkhögskola

Serieskolan är en del av Kvarnby folkhögskola, här bedrivs utbildningar i serieskapande.

Seriestudion

Sveriges största professionella tecknarstudio.

Teatercentrum Södra

Teatercentrum Södra regionen arbetar för att utveckla och skapa bättre 
förutsättningar för fria teatergrupper i södra Sverige. Teatercentrum arbetar både regionalt, nationellt och internationellt.

Teaterhögskolan i Malmö

Teaterhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv. Teaterhögskolan i Malmö är en del av Lunds universitet.

Senast ändrad: 2018-08-28 10:33