Kväveoxider

Kväveoxider (kemiska beteckningen NOx) är förenklat en sammanfattande beteckning för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). Kvävedioxid uppkommer i huvudsak genom oxidation av kvävemonoxid, det vill säga när kvävemonoxid reagerar med marknära ozon.

Den största källan till kväveoxider är trafiken, där kvävemonoxid utgör ungefär 90-95 procent av utsläppen. Det mesta av kvävedioxid har lokalt ursprung, men det förekommer även en viss intransport.  

Senast ändrad: 2015-01-08 17:15