Partiklar

Partiklar (PM 10 och PM 2,5) uppkommer dels vid naturliga processer och dels via mänsklig aktivitet. En stor källa i stadsmiljö är trafiken. En annan källa är den allmänna luftmassan som innehåller olika mängder partiklar beroende på var luftmassan kommer ifrån.

De främsta mänskliga källorna är förbränning av bränslen, bland annat vid energiproduktion eller fordonstrafik, men även slitage mot vägbanan, speciellt vid användning av dubbdäck.

Partiklar är ingen enhetlig grupp utan består av partiklar med en kontinuerlig storleksfördelning. Partiklar som mäter 10 µm eller mindre kallas PM 10, och partiklar som är 2,5 µm eller mindre kallas PM 2,5.     

Senast ändrad: 2014-12-02 16:09