Prioriterade omställningsområden

Klimatomställning Malmö har identifierat sju prioriterade omställningsområden där vi vet att kraftfulla insatser kan få stor effekt för både klimatet och samhället. Utifrån de prioriterade områdena har Malmö stad tillsammans med relevanta aktörer börjat bilda gemensamma arbetsgrupper för respektive område.

Innehåll

sv