Malmö områdesundersökning (MOMS)

Malmö områdesundersökning (MOMS) är en undersökning som Malmö stad genomför tillsammans med Malmö universitet och polisområde Malmö. Undersökningen görs utifrån ett behov av att bättre kunna planera och utföra det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Analyser på geografiska delområden

Resultatet skapar förutsättningar att göra analyser på geografiska delområden för att identifiera lokala problembilder. Undersökningen har en tydlig forskningsanknytning och fokus på samband och orsaker.

Den är ett viktigt underlag för att prioritera, planera, genomföra och följa upp arbetet som görs i samverkansöverenskommelsen Trygg och säker stad mellan Malmö stad och polisområde Malmö.

Resultat MOMS 2018 (pdf, 3.4 MB)

Syftet med undersökningen

  • mäta utsatthet och otrygghet bland Malmöborna
  • följa upp tidigare studier, undersökningar och arbete
  • skapa förutsättningar för att utforma strategier och åtgärder för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
  • se hur resurser och arbete kan fördelas mellan olika aktörer

Så används insamlade uppgifter

Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick och insamling av svar på uppdrag av Malmö stad, polisen i Malmö samt Malmö universitet.
Läs mer om hur uppgifterna behandlas och används

Tidigare undersökningar

Senast ändrad: 2019-12-03 16:23