$left
$middle

Publicerad 2022-06-09 10:34

Senast uppdaterad 2022-06-09 10:37

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 8 juni. Protokollet är nu justerat och hartillkännagivits genom anslag.