$left
$middle

Publicerad 2022-06-10 12:38

Senast uppdaterad 2022-06-10 12:49

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämndens delegation för bostadsanpassningsbidrag hade sammanträde 10 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.