$left
$middle

Publicerad 2022-06-16 09:12

Senast uppdaterad 2022-06-16 11:34

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden Yttrande över remiss TN-2022-909. Hade sammanträde 16 juni protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.