$left
$middle

Publicerad 2022-06-16 13:59

Senast uppdaterad 2022-06-16 14:01

Anslag: Justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 15 juni. § 102 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.