$left
$middle

Publicerad 2022-06-16 14:02

Senast uppdaterad 2022-06-16 14:04

Anslag: Justerat protokoll

Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.