$left
$middle

Publicerad 2022-09-15 14:23

Senast uppdaterad 2022-09-15 14:27

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. §171 och §172 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

sv