$left
$middle

Publicerad 2022-09-19 10:02

Senast uppdaterad 2022-09-19 10:08

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 19 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv