$left
$middle

Publicerad 2022-09-20 09:21

Senast uppdaterad 2022-09-20 09:23

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv