$left
$middle

Publicerad 2022-05-12 08:10

Senast uppdaterad 2022-05-12 08:13

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 12 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.