$left
$middle

Publicerad 2022-05-12 08:43

Senast uppdaterad 2022-05-12 08:45

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden taxa dygnet runt hade sammanträde 12 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkönnagiviys genom anslag.