$left
$middle

Publicerad 2022-05-12 11:22

Senast uppdaterad 2022-05-12 11:29

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden Annelund hade sammanträde 12 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.