$left
$middle

Publicerad 2022-05-13 08:31

Senast uppdaterad 2022-05-13 08:33

Anslag: justerat protokoll

Stadsbyggnadsnämndens delegation för bostadsanpassningsbidrag hade sammanträde 13 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.