$left
$middle

Publicerad 2022-05-13 14:12

Senast uppdaterad 2022-05-13 14:21

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 3 maj. §§42-47 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.