$left
$middle

Publicerad 2019-01-22 08:25

Senast uppdaterad 2019-01-22 08:31

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 14 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.