Publicerad 2021-06-01 07:34

Senast uppdaterad 2021-06-01 07:37

Anslag: justerat protokoll

Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 24 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.