Publicerad 2021-06-01 10:06

Senast uppdaterad 2021-06-01 10:47

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.