Publicerad 2021-06-01 11:29

Senast uppdaterad 2021-06-01 11:33

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 25 maj. §§ 190-225 justerades omedelbart och tillkännages genom anslag.