Publicerad 2021-06-02 12:36

Senast uppdaterad 2021-06-02 12:39

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammaträde 28 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.