Publicerad 2021-06-02 12:42

Senast uppdaterad 2021-06-02 12:45

Anslag: justerat protokoll

Förskolenämnden hade sammanträde 26 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.