Publicerad 2021-06-02 12:46

Senast uppdaterad 2021-06-02 12:50

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 26 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.