Publicerad 2021-06-02 13:43

Senast uppdaterad 2021-06-02 13:46

Anslag: justerat protokoll

Miljönämnden hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.