Publicerad 2021-11-18 07:16

Senast uppdaterad 2021-11-18 07:19

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 11 november. §§ 71-86 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.