Publicerad 2021-11-19 10:37

Senast uppdaterad 2021-11-19 10:41

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegationen för trafikärenden hade sammanträde 19 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.