Publicerad 2021-11-23 08:04

Senast uppdaterad 2021-11-23 08:07

Anslag: justerat protokoll

Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 19 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.