Publicerad 2021-11-23 08:33

Senast uppdaterad 2021-11-23 08:36

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.