Publicerad 2021-11-23 09:20

Senast uppdaterad 2021-11-23 09:23

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 16 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.