Publicerad 2021-11-24 11:46

Senast uppdaterad 2021-11-24 11:48

Anslag: justerat protokoll.

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 16 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.