Publicerad 2021-11-24 17:34

Senast uppdaterad 2021-11-24 17:37

Anslag: justerat protokoll.

Grundskolenämnden hade sammanträde 24 november. §202 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.