Publicerad 2021-11-25 10:38

Senast uppdaterad 2021-11-25 10:41

Anslag: justerat protokoll.

Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 22 november. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.