Publicerad 2021-11-25 11:12

Senast uppdaterad 2021-11-25 11:16

Anslag: justerat protokoll.

Förskolenämnden hade sammanträde 24 november. § 172 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.