Publicerad 2021-09-08 10:09

Senast uppdaterad 2021-09-08 10:11

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 8 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.