Publicerad 2021-09-02 08:21

Senast uppdaterad 2021-09-02 08:26

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 2 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.