Publicerad 2021-09-09 11:25

Senast uppdaterad 2021-09-09 11:27

Anslag: justerat protokoll.

Valnämnden hade sammanträde 24 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.