Publicerad 2021-09-14 13:54

Senast uppdaterad 2021-09-14 14:00

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 14 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.