Publicerad 2021-09-06 08:57

Senast uppdaterad 2021-09-06 09:00

Anslag: justerat protokoll.

Kommunfullmäktige hade sammanträde 2 september. § 254 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.