Publicerad 2021-09-06 12:34

Senast uppdaterad 2021-09-06 12:37

Anslag: justerat protokoll.

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 1 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.