Publicerad 2021-09-06 13:04

Senast uppdaterad 2021-09-06 13:26

Anslag: justerat protokoll.

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 30 augusti. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.