$left
$middle

Publicerad 2022-11-14 09:29

Senast uppdaterad 2022-11-14 09:30

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

sv